Parents Grandparents Great-grandparents Great-great-grandparents
Kajitsu No Nikkotoshi Go
LOI 05/122668
HD-Grad: A1
gestromt
Yoshimitsu Go
LOI 99/138291
HD-Grad: A
gestromt
Iuky-go Di Casa Saporito
TC 075973
HD-Grad:
gestromt
Bizen No Torazo Go Okayama Minami
Akiho 95-2466; gestromt
Ai-Hime of Musashi Aiwa
Akiho 92-4243; rot
Honda Go
LOI 98/54017
HD-Grad:
rot
Genji Go Musashi Aiwa
JL 00013/95EO; rot
Nagasaki-go No Shatsuko
LOI TC 045854; rot
Sayaka Hime´ Kuban Okugawasow
JL 00570/02
HD-Grad: A
rot
Saikyouhomare Go Yura Kensha
Akioh 97-3637
HD-Grad:
rot
Tougaku Go Mitsushima Nakajimasou
Akiho 96-3618; rot
Miyabihime Go Sakai Tsurugisou
Akiho 93-1473
Beniyu Go Shiromizakurasow
JL 00138/01
HD-Grad:
Toukichi Go Tajima Kitamura
Akiho 97-2525; rot
Koushouhime Go Kurashiki Gembasou
Akiho 98-1288
Gicho of Kishi Ken
AC 05/02201735
HD-Grad: B1
gestromt
Akasta`s Yuki
AKC WS018969/03
HD-Grad: A1
weiß
Koun Go Sanjo Kensha
AKC WP816688/01
HD-Grad:
gestromt
Unshu Go Okayama Uchida
Akiho 93-273
Suzuhime Go Mukoyama Kensha
JKC JL-00302/972D
Akasta`s Sachi`Ko
AKC WP882281/04
HD-Grad:
Akasta`s Aka Fuji
AKC WP594027/05
Tokahime Go Hyogo Tatebayashi
AKC WP816684/01
Enshi of Kishi Ken
AC 02/02201475
HD-Grad: A1
rot
Houryuu Go Kojoudou
Akioh 98-3474
HD-Grad: A2
rot
Ootori Go Ibaraki Kana
Akiho 98-4412; rot
Akuri Go Nakano Saitan
Akiho 97-452; rot
Eikanhime Go Saitama Soukasou
Akioh 00-2205
HD-Grad: A2
rot
Daisuke Go Hanawa Kisaragi
Akiho 98-1858; rot
Ayaka Go Saitama Soukasou
Akiho 99-2391; rot